T I S Z T E L T   S Z Ü L Ő K !

Kérjük, hogy az elektronikus naplóval kapcsolatos észrevételeiket, problémáikat Budai Vivien titkárnő részére a budai.vivien@trefortszki.hu e-mail címre írják meg.
Kérjük, hogy levelüket arról az e-mail címről küldjék, amelyet az e-naplós hozzáférésre vonatkozó nyilatkozatukban megadtak. A gyors és pontos ügyintézés érdekében legyenek szívesek minden levelükben feltüntetni a tanuló nevét és osztályát, valamint a tanuló gondviselőjének nevét.
Problémáikra igyekszünk a leghamarabb megoldást találni.

Köszönjük.

 

Tovább az e-Naplóra