TREFORT EQ ALAPÍTVÁNY

 

A Trefort EQ Alapítványt 1992-ben alapította iskolánk kollektívája. Az alapítvány elsődleges célkitűzése az nevelő-oktató munka színvonalának emelése. Ennek érdekében az iskola tanulói részére pályázatokat ír ki, ösztöndíjakat ítél meg, nyelv- és egyéb tanfolyamokat, külföldi tanulmányutakat támogat, jutalmazza a kiemelkedő tanulókat, segíti az iskolában folyó kutatási és fejlesztési tevékenységeket, szabadidős és sportprogramokat.

Elősegíti a bel- és külföldi iskolákkal, szervezetekkel létesített kapcsolatok fejlesztését. Minden területen segíteni kívánja az oktató-, nevelőmunka színvonalának emelését, a korszerű technológiát képviselő eszközök, berendezések beszerzését, valamint a tanulók szakmai és nyelvi továbbképzését.

Finanszírozza az iskola szabadidős tevékenységeit és ünnepségeit / szalagavató, zöldbarack tábor és bál, ballagás, március 15.-i, október 23.-i ünnepség, Trefort-hét, Bán Tivadar emlékkupa, stb. /

Az alapítvány bevételeit természetes, jogi személyek és szervezetek támogatásából szerzi.

 

Számlaszám: OTP Bank Rt. Önkormányzati Fiók Budapest 11784009-20300261

 

Kérjük és köszönettel vesszük szíves támogatásukat!